Tasini Fundraiser

Goal amount
USD 15,000

(🇨🇿 níže)

Since 2014, we have reached 13,278 children with eco-education. One of the symbols and tools of our waste management educational programs is the Tasini (Our Work). Tasinis are marine animals that promote awareness of the ecosystems we aim to protect. They are attached to a keychain, and inside, there’s a foldable bag made from 2 recycled PET bottles.

The Tasini was developed by our friends at Making Oceans Plastic Free, who specialize in behavioral change, making it easy and fun to break the single-use plastic bag habit. So far, we have distributed 7,709 Tasinis. According to impact assessment data, they are helping reduce single-use plastic consumption by 39%.

Now, you can have your own Tasini and help us sponsor another 1,000 children through our eco-educational programs.

 

Option #1 – USD 15

1 Tasini with a foldable bag made from 2 recycled plastic bottles inside, attached to a key chain. Price (USD 15) includes shipping in Indonesia only. Please send proof of payment and your shipping address details to info@green-books.org.

 

Option #2 – USD 40

Set of 3 Tasinis with a foldable bag made from 2 recycled plastic bottles inside, attached to a key chain. Price (USD 40) includes shipping. Please send proof of payment and your shipping address details to info@green-books.org.

 

Option #3 – USD 65

Set of 5 Tasinis with a foldable bag made from 2 recycled plastic bottles inside, attached to a key chain. Price (USD 65) includes shipping. Please send proof of payment and your shipping address details to info@green-books.org.

 

Option #4 

Feel free to contribute any amount to support our eco-educational programs. USD 15 funds one schoolchild. Please send proof of payment to info@green-books.org for a custom thank-you card.

 

 

🇨🇿

Od roku 2014 jsme oslovili už 13 278 dětí ekologickou výchovou (Our Work). Jeden ze symbolů a nástrojů našich vzdělávacích programů v oblasti odpadového hospodářství je Tasini. Tasini jsou mořská zvířátka, která podporují povědomí o ekosystémech, jež se snažíme ochraňovat. Jsou připevněna na karabince a uvnitř se nachází skládací taška vyrobená ze dvou recyklovaných PET lahví.

Tasini byla vyvinuta našimi přáteli z organizace Making Oceans Plastic Free, kteří se specializují na změnu chování a snaží se tak snadno a zábavně odstranit návyk používání jednorázových plastových tašek. Dosud jsme distribuovali 7 709 tašek Tasini, a na základě dat z měření dopadu Tasini pomáhají snížit spotřebu jednorázových plastů o 39 %.

Nyní můžete mít vlastní Tasini a pomoci nám zasponzorovat 1 000 školáků prostřednictvím našich eko-vzdělávacích programů.

 

Varianta #1 – 350 Kč

1 přívěsek Tasini. Tasini je připevněn na karabince a obsahuje skládací tašku vyrobenou ze dvou recyklovaných PET lahví. Cena (350 Kč) zahrnuje pouze dopravu v rámci Indonésie. Zašlete, prosím, potvrzení o platbě a údaje o své dodací adrese na info@green-books.org.

 

Varianta #2 – 900 Kč

3 přívěsky Tasini. Tasini je připevněn na karabince a obsahuje skládací tašku vyrobenou ze dvou recyklovaných PET lahví. Cena (900 Kč) zahrnuje dopravu. Zašlete, prosím, potvrzení o platbě a údaje o své dodací adrese na info@green-books.org.

 

Varianta #3 – 1 500 Kč

5 přívěsků Tasini. Tasini je připevněn na karabince a obsahuje skládací tašku vyrobenou ze dvou recyklovaných PET lahví. Cena (1 500 Kč) zahrnuje dopravu. Zašlete, prosím, potvrzení o platbě a údaje o své dodací adrese na info@green-books.org.

 

Varianta #4

Přispějte libovolnou částkou na podporu našich eko-vzdělávacích programů, 350 Kč pokryje náklady na jednoho školáka. Zašlete prosím doklad o platbě na info@green-books.org a obdržíte individuální poděkování.

$98 raised of $15000 goal
Start your personal fundraiser
You’re the best!
Thanks for supporting Green-Books.org
USD
PayPal Credit card
Or bank wire transfer (USD, EUR, CZK, IDR)