Petr & Maruti’s wedding gift for our common future

Fundraiser
Petr & Maruti 💚💚

 

 

Dear friends,

We are so blessed and happiest to have your support on our special day.

By tradition, it is common to give the newlyweds gifts to help them start their new life together. However, what would make us truly happy are not material gifts, but investment in our common future.

As you might know, we are involved in a non-profit project Green-Books.org / Yayasan Green Books Indonesia, which enables such investment in the future. 

The aim of this project is to make young Indonesians aware of the amazing biodiversity of Indonesian nature and its devastation which is proceeding at an alarming rate. However the inconsiderate behaviour towards nature does not come from bad intent, but rather lack of understanding of the human impact on the environment. 

It’s a long distance run, nevertheless through education of kids about the environment and sustainable way of life, it is possible to grow a new generation that will live in harmony with nature and through their changed behaviour there is a chance that even future generations can experience the amazing biodiversity of the archipelago’s ecosystems, both on land and sea. 

And we believe that eventually all inhabitants of the planet would benefit from Indonesia’s thriving rainforest and coral reefs. Therefore consider the wedding gift as not only investment to Green-Books.org but also to your future, to our common future. Feel free to contribute as much as you want and accept our gratitude for helping out.

Thank you so much!

💚💚

Petr and Maruti

 

**********************************************

 

Drazí přátelé, děkujeme Vám, že jste se proklikli na náš svatební fundraiser. Je tradicí, že se novomanželům dávají různé dary, aby měli snažší start do společného života. Nás by ovšem nejvíce potěšilo, kdybyste místo materiálních darů investovali do naší společné budoucnosti.  

Vy kteří nás znáte, tak víte, že se angažujeme v neziskovém projektu Green-Books.org / Yayasan Green Books Indonesia, který právě takovou investici do budoucnosti umožňuje.

Cílem tohoto projektu je uvědomění mladých indonésanů o nesmírné druhové rozmanitosti indonéské přírody a o její devastaci, která probíhá alarmující rychlostí. Neohleduplné zacházení s přírodou ze strany místních obyvatel se neděje kvůli jejich špatným úmyslům, ale kvůli nedostatku porozumění dopadu jejich aktivit na životní prostředí. 

Je to běh na dlouhou trať, nicméně skrze vzdělávání dětí o životním prostředí a udržitelném zbůsobu života je možné vychovat generaci, která bude žít v harmonii s přírodou a díky změně v jejich chování existuje šance, že i další generace budou mít možnost zažít úžasnou rozmanitost indonéských ekosystémů, jak na zemi, tak v oceánu.  

A my věříme, že ze zdejších prosperujících deštných pralesů a korálových útesů budou potažmo těžit všichni obyvatelé planety. Proto příspěvek berte nejen jako investici do Green-Books.org ale i do Vaší budoucnosti, naší společné budoucnosti. Prosím přispějte, kolik uznáte za vhodné a vězte, že máte náš obrovský vděk.  

Mnohokrát Vám děkujeme!

💚💚

Petr and Maruti

 

$1842 raised of $1111 goal
Start your personal fundraiser
You’re the best!
Thanks for supporting Green-Books.org
USD
PayPal Credit card
Or bank wire transfer (USD, EUR, CZK, IDR)