Majra & Ika wedding gift for Indonesia’s future

Fundraiser
Majra & Ika
Goal amount
$ 5000

Dear friends, thank you for coming here, really appreciate it! It is a tradition to give the newly-weds some gifts to help them to start their new life together. Well, we are no longer 18 and we are doing fine and as we have each other, we do not really need anything else.

However since you are already in the giving mood, let us hijack this generous spirit a bit and divert your contributions to where it can make a difference – an amazing project of our friend Petr Hindrich – green-books.org. The aim of this initiative is preservation of the amazing nature of Indonesia which is being destroyed at an alarming rate by both, greedy corporations and short-sighted and ignorant behaviour of the people in Indonesia. To tackle the corporations is a task too big for a single project to resolve it, however the behaviour of the people does not come from bad intent, but rather lack of understanding of the impact of their actions on the environment, and that is something that can be changed indeed.

Again, this is not easy, however through education of kids about nature and the environment, it is possible to grow a new generation that will be mindful of their surrounding and behave respectfully and friendly to Indonesian nature and through their changed behaviour there is a chance that even future generations can experience the amazing diversity and richness of the Indonesia eco-system both on land and sea. Feel free to contribute as much as you want and accept our gratitude for helping a great cause.

Thank you so much!

The happiest couple,

Majra & Ika

**********************************************

Drazí přátelé, děkujeme Vám, že jste sem zavítali. Je tradicí, že se novomanželům dávají různé dary, aby měli snažší start do společného života. No, není nám už 18 let a daří se nám dobře. Máme jeden druhého a proto už vlastně nic jiného nepotřebujeme.

Kažopádně, když už jste v té rozdavačné náladě, chtěli bychom toho tak trochu zneužít a nasměrovat Vaší štědrost tam, kde najde nejlepší upotřebení – úžasný projekt našeho kamaráda Petra Hindricha – green-books.org. Cílem této iniciativy je zachování dechberoucí indonézské přírody, kterou jak velké nenasytné korporace, tak ignorantské a krátkozraké chování Indonézanů devastuje alarmující rychlostí. Vyřešit korporace je úkol dalece nad možnostmi jednoho projektu, každopádně špatné zacházení s přírodou ze strany obyčejných Indonézanů není kvůli jejich špatným úmyslům, ale nedostatku porozumění dopadu jejich aktivit na životní prostředí – a to je něco co se změnit určitě dá.

Není to samozřejmě také jednoduché, nicméně skrze vzdělávání dětí o životním prostředí a přírodě je možné vychovat generaci, která bude ke svému okolí ohleduplná a chovat se k přírodě s pokorou a respektem a díky změně v jejich chování existuje šance, že i další generace budou mít možnost zažít úžasnout rozamnitost and bohatost Indonézského ekosystému, jak na zemi, tak ve vodní říši. Prosím přispějte, kolik uznáte za vhodné a vězte, že máte náš obrovský vděk za pomoc dobré věci.

Mnohokrát Vám děkujeme

Nejštastnější pár,

Majra a Ika

$6289 raised of $5000 goal
Start your personal fundraiser
You’re the best!
Thanks for supporting Green-Books.org
USD
PayPal Credit card
Or bank wire transfer (USD, EUR, CZK, IDR)