Helena’s fundraising page

Fundraiser
Helena Beránková
Goal amount
USD 1000

English (česky níže)

Dear friends,

This year I will celebrate my 31st B-day and I would love to ask you to support Green-Books.org and donate some money instead of buying me gifts.
As you all know, I love traveling and I have spent more time in Indonesia in the last three years than in the Czech Republic.

Green-Books.org was founded by Petr Hindrich who has established many educational centers all across Indonesia. The centers educate kids about sustainability, how to care for the environment and the importance of recycling. Green-Books.org also teach children how to protect land and marine animals from the danger of extinction. Orangutans are species living only in Indonesia that are currently facing extinction due to an extensive demand for palm oil production. According to statistics, Western societies are the largest consumers of palm oil worldwide. This fact  should concern us all. It is my wish that we should all spread awareness about this issue as much as we can.

My recent travel experiences have taught me a great amount of gratitude for all my friends and family, good health, fresh water to drink and a roof over my head; things I used to take for granted.
Like others, I have many unnecessary things that I do not need! So please… I would like to ask YOU, my dear friends who are as lucky as I am, if you want to surprise me and make me happy on my birthday, please donate to Green-Books.org

Love you all,

Helena

=========

 

Drazí přátelé,

letos oslavím své 31. narozeniny a místo oslavy a darů bych vás chtěla tímto požádat o finanční dar pro Green-Books.org.
Ti, co mě znají, tak vědí, že miluji cestování a že poslední 3 roky života jsem trávila více času právě v Indonesii než v Čechách.

Organizaci Green-Books.org založil Petr Hindrich a nyní mají již několik vzdělávacích center napříč celou Indonesií. Centra vzdělávají děti o udržitelnosti, péči o životní prostředí a důležitosti recyklace. Green-Books.org také učí děti, jak chránit ohrožená zvířata žijící ať už na souši nebo v oceanu.
Například- Orangutani jsou druh žijící pouze v Indonésii a v současné době čelí vyhynutí kvůli rozsáhlé poptávce palmového oleje. Podle statistik jsou právě západní země největšími spotřebiteli palmového oleje na celém světě. Proto si myslím, že tento problém se týká nás všech. Je mým přáním, abychom všichni šířili povědomí o tomto problému co nejvíce.

Moje veškeré zážitky z cestování mě naučily vděčnosti za své přátele a rodinu, dobré zdraví, pitnou vodu a střechu nad hlavou; věci, které jsem dříve brala jako samozřejmost.
Stejně jako i vy ostatní mám mnoho zbytečných věcí, které nepotřebuji ! Takže tímto prosím vás, kteří mi chcete udělat radost na narozeniny, aby jste místo další nepotřebné věci, raději přispěli na Green-Books.org.

Děkuji.

Lásku všem,

Helena

0 Day remaining
$368 raised of $1000 goal
Start your personal fundraiser
You’re the best!
Thanks for supporting Green-Books.org
USD
PayPal Credit card
Or bank wire transfer (USD, EUR, CZK, IDR)